Lista produktów marki Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa”

Stowarzyszenie, doceniając potrzebę aktualizacji wiedzy, od początku swego istnienia było animatorem lub wydawcą szeregu czasopism naukowo-technicznych. Aktualnie w różnej formie współudziału SIMP uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo-technicznych:

Czasopisma, których wydawcą jest SIMP

WELDING TECHNOLOGY REVIEW – Przegląd Spawalnictwa – red. naczelny: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Marek Chmielewski, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-25-42, e-mail: redakcja@pspaw.pl, Miesięcznik, wydawany jest od 1928 roku.

ADVANCED TECHNOLOGIES IN MECHANICS – red. naczelny: dr hab. inż. Piotr Skawiński, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827 16 37, e-mail: atim@atim.media.pl, office@bnid.pl, Kwartalnik ukazujący się od lipca 2014 roku.

HYDRAULIKA I PNEUMATYKA – red. naczelny: dr inż. Michał Banaś, ul. Piłsudskiego 74, pok. 315, 50- 020 Wrocław, tel/fax: 71 344-81-26, e-mail: hipredakcja@o2.pl, Dwumiesięcznik, współpracujący z Sekcją Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Sekcją Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP, wydawany jest od 1980 roku.

MECHANIK – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-16-37, e- mail: mechanik@mechanik.media.pl. Miesięcznik wydawany jest od 1909 roku.

MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (Pomiary, Automatyka, Kontrola) – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa,  tel/fax: 22 827 25 40, kom. 607 457 328, , e-mail: wydawnictwo@pak.info.pl. Miesięcznik współpracujący z SIMP, POLSPAR i SEP, wydawany jest od 1955 roku.

TRIBOLOGIA – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: 48 364-47-90, e-mail: marian.szczerek@itee.radom.pl, sekretarz redakcji Ewa Szczepanik e-mail: ewa.szczepanik@itee.radom.pl. Dwumiesięcznik, wydawany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, ukazuje się od 1969 roku.

Advances in Science and Technology Research Journal – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, tel. 81 538 41 94, fax. 81 538 42 33, e-mail: wm.dziekan@pollub.pl. Kwartalnik wydawany przez Oddział SIMP w Lublinie we współpracy z Wydziałem Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ukazuje się od 2007 roku.

Badania Nieniszczące i Diagnostyka – dyr. red. naczelny: dr hab. inż. Tomasz Chady, ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin, tel. 692 202 142,  e-mail: wydawnictwo@ptbnidt.pl, office@bnid.pl. Kwartalnik powołany 27 kwietnia 2016 roku.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna – red. naczelny: dr inż. Józef Zioło, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, tel./fax: 32 231-94-39, e-mail: redakcja@inzynieria-aparatura-chemiczna.pl, www.chemical-engineering-equpeipment.eu. Dwumiesięcznik współpracuje z SIMP i SITPChem, wydawany jest od 1961r.

Wiadomości SIMP – red naczelny: mgr Kazimierz Łasiewicki, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-17-68, 22 826-45-55, fax: 22 826-03-54, e-mail: sekretariat@simp.pl. Stałe cykliczne wydawnictwo Zarządu Głównego SIMP, odgrywa istotną rolę w informowaniu środowiska inżynierskiego i techników o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Aktywne filtry