Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.     Korzystanie z Sklepu internetowego „Przegląd Spawalnictwa” oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy „Przegląd Spawalnictwa” lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu „Przegląd Spawalnictwa”.

2.     Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a.  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

b.  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy „Przegląd Spawalnictwa”. odbywa się zawsze w  ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek
z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.  Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych  poprzez Sklep internetowy „Przegląd Spawalnictwa” przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).informujemy, że dane osobowe naszych klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu „Przegląd Spawalnictwa” .Dane te będą przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień lub umów oraz w celach korespondencyjnych pomiędzy naszą Agendą Wydawniczą SIMP „Przegląd Spawalnictwa” a klientami. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.simp-wydawnictwo.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

2.     Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób
z serwisu http://wydawnictwo.simp.pl. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.

3.     Zawsze mają Państwo prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

4.     Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedza sklepu www.simp-wydawnictwo.pl, nie rejestrować się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Państwo osoby.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem zbierania danych osobowych przez sklep internetowy http://wydawnictwo.simp.pl. jest:

1.     Nawiązanie, uzgodnienie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą)
i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu
i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.     Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami).

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.     Zakres zbieranych danych osobowych ogranicza się do danych niezbędnych  świadczeniu przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub wystawienia faktury.

2.     W czasie korzystania z serwisu www.simp-wydawnictwo.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza .

3.     Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zamówienia.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej ze sklepem http://wydawnictwo.simp.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje dotyczące naszych działań marketingowo - sprzedażowych (Promocje, nowości, ważne informacje dotyczące działania sklepu, statusy zamówień).

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach http://wydawnictwo.simp.pl.

 

WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Treści i opinie zawarte w komentarzach wydawanych przez klientów www.simp-wydawnictwo.pl nie są zawsze zgodne z opiniami naszej firmy. Każdy klient ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii o produktach sprzedawanych w naszej księgarni internetowej.

2.    Księgarnia internetowa www.simp-wydawnictwo.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny, odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Mimo, iż przykładamy dużo wagi do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy, byli wiarygodni, nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak
i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

3.    Wszelkie stosunki między klientami a księgarnią internetową http://wydawnictwo.simp.pl. zostały zawarte w regulaminie sklepu-księgarni internetowej http://wydawnictwo.simp.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sklep-księgarnia internetowa www.simp-wydawnictwo.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu -księgarni internetowej http://wydawnictwo.simp.pl. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.